Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP AN PHÁT

Download catalogue

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi:

079.929.7576

info@anphatcatering.com

KCN Kỹ thuật cao An Phát
KM 47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa
Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương