Tại sao chọn

An Phát
Catering
Services

Dịch vụ - Sản phẩm

Quy mô & trang thiết bị hiện đại

An Phát Holdings coi công nghệ là yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của An Phát Catering Services trong lĩnh vực sản xuất suất ăn công nghiệp.

6.000m2

Diện tích nhà xưởng

50.000

Suất ăn/ngày

Thiết bị chế biến

Hiện đại và đảm bảo An toàn vệ sinh

Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ

Chúng tôi xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn kiểm tra ATTP ở các khâu từ thực phẩm đầu vào tới các suất ăn hoàn chỉnh.

Quy trình sản xuất & cung cấp thức ăn tối ưu,
đảm bảo dinh dưỡng

Chúng tôi hợp lý hóa các công việc nhà bếp thông qua việc xây dựng các quy trình.

Toàn bộ quá trình sản xuất được thiết kế gồm 9 bước theo 1 chiều thống nhất từ tiếp nhận hàng hóa tới xử lý rác thải.

BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 5
BƯỚC 6
BƯỚC 7
BƯỚC 8
BƯỚC 9

Nghiên cứu môi trường và tính chất công việc của người lao động ở từng địa điểm kinh doanh để cung cấp thực đơn giàu protein và dinh dưỡng thông qua 1 quy trình xây dựng đầy đủ và nghiêm ngặt.

BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 5
BƯỚC 6

Quy chuẩn về giá trị dinh dưỡng

theo bảng nhu cầu năng lượng khuyến nghị theo loại hình lao động

Giới/Nhóm tuổi Nhu cầu năng lượng khuyến nghị theo loại hình lao động (Calo/Ca làm việc)
Lao động nhẹ Lao động vừa Lao động nặng
Nam 19 – 30 tuổi 854 968 1134
31 – 60 tuổi 739 908 1060
Nữ 19 – 30 tuổi 729 897 1029
31 – 60 tuổi 707 849 971